ליטל שוורץ

צוותא ת"א

21:00

שלומי קוריאט

בית ציוני אמריקה ת"א

21:00

חזי דין

בית החייל ת"א

21:00

צחי חזן

בית ציוני אמריקה ת"א

21:00